Author Archives

admin
 • Ustawa o karaniu za użycie sformułowania “polskie obozy koncentracyjne”.

  Newsletter Reduty Dobrego Imienia. Szanowni Państwo, W dniu 15.02.2016 odbyła się konferencja prasowa w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem Sekretarza Stanu Patryka Jakiego i Prezesa Reduty Dobrego Imienia Macieja Świrskiego. Konferencja była poświęcona opracowanemu właśnie w MS projektowi ustawy penalizującej używanie… Read More ›

 • Letter of support to the Prime Minister Beata Szydło

  Do Pani Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej   Szanowna Pani Premier, Głęboko poruszeni nieodpowiedzialnymi apelami skierowanymi do Pani i całego Rządu Polskiego przez niektórych polityków amerykańskich, z wielkim zdziwieniem i oburzeniem odbieramy te szkodliwe wypowiedzi. Wyrażamy nasze poparcie dla Pani nieugiętej i godnej… Read More ›

 • Chris Zawitkowski PAC resolution

  20141018 PAC resolutions

 • PRAWO I PRZYZWOITOŚĆ

  Piotr Ł.J. Andrzejewski Przewodniczący Podkomisji Źródeł Prawa Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego   Ustalenie konkretnych zasad wynikających z bytu demokratycznego państwa prawnego winno poprzedzać ocenę działań organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, zobowiązanych do ich przestrzegania. Do tych zasad należy zaliczyć… Read More ›

 • Wedle stawu grobla. Przywracanie stanu równowagi.

  Piotr Ł.J. Andrzejewski Przewodniczący Podkomisji Źródeł Prawa Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego   W państwie najlepiej zaczynać od siebie. Trybunał Konstytucyjny w swym orzeczeniu z 3.XII.2015 roku (sygn. akt 34/15) sformułował szereg powszechnie obowiązujących tez i sentencji. Przypomniał, że w konstytucji-… Read More ›

 • UMOWA SPOŁECZNA JAKO ŹRÓDŁO PRAWA

  Piotr Ł.J. Andrzejewski Przewodniczący Podkomisji Źródeł Prawa Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego Polska tradycja historyczna ukształtowała szczególny tryb zawierania umów między rządzącymi a rządzonymi. Począwszy od XIV wieku przedstawiciele stanu szlacheckiego (najliczniejszego w państwach europejskich tamtej doby) w drodze umów uzyskiwali… Read More ›

 • ROK 2016 ŁAD CZY CHAOS

  Piotr Ł.J. Andrzejewski Przewodniczący Podkomisji Źródeł Prawa Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego   Naszym obowiązkiem dzisiaj jest odbudowa polskiego kapitału nie tylko ekonomicznego, ale zwłaszcza i przede wszystkim duchowego i politycznego. Przynależność do określonej wspólnoty realizuje się poprzez identyfikację z jej… Read More ›

 • WARTOŚĆ POLSKOŚCI

  Piotr Ł.J. Andrzejewski Przewodniczący Podkomisji Źródeł Prawa Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego   Prezydent Andrzej Duda i Premier Polskiego Rządu Beata Szydło, reprezentanci demokratycznie wyłonionej reprezentacji Narodu i Państwa Polskiego nawiązują do ukształtowanej w dziejach tradycji polityki polskiej tej „jasnej strony… Read More ›

 • Międzymorze staje się faktem. Powstaje sojusz.

  http://www.lekkopolitycznie.pl/2016/02/miedzymorze-staje-sie-faktem.html?m=1 Międzymorze powoli staje się faktem. Państwa regionu budują sojusz. W zeszłym roku podczas 70. sesji Zgromadzenia ONZ doszło do pierwszego spotkania państw grupy “Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne”. Teraz wykonywane są kolejne kroki mające na celu zazębienie się się państw. Grupę tworzą:… Read More ›

 • Szonert-Binienda: Katastrofę prawdopodobnie można wyjaśnić bez dostępu do wraku

    Przez 5 lat wszystkie mainstreamowe pro-rządowe media w Polsce dyskredytowały w obrzydliwy sposób wszystkich tych,  którzy śmieli publicznie kwestionować oficjalną wersję katastrofy smoleńskiej.     Przypomnę tylko „operację Binienda” z 17 września 2013 roku gdzie nawiązując do zeznań 3… Read More ›