Expert Analyses

PRAWO I PRZYZWOITOŚĆ

Piotr Ł.J. Andrzejewski Przewodniczący Podkomisji Źródeł Prawa Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego   Ustalenie konkretnych zasad wynikających z bytu demokratycznego państwa prawnego winno poprzedzać ocenę działań organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, zobowiązanych do ich przestrzegania. Do tych zasad należy zaliczyć… Read More ›

Wedle stawu grobla. Przywracanie stanu równowagi.

Piotr Ł.J. Andrzejewski Przewodniczący Podkomisji Źródeł Prawa Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego   W państwie najlepiej zaczynać od siebie. Trybunał Konstytucyjny w swym orzeczeniu z 3.XII.2015 roku (sygn. akt 34/15) sformułował szereg powszechnie obowiązujących tez i sentencji. Przypomniał, że w konstytucji-… Read More ›

UMOWA SPOŁECZNA JAKO ŹRÓDŁO PRAWA

Piotr Ł.J. Andrzejewski Przewodniczący Podkomisji Źródeł Prawa Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego Polska tradycja historyczna ukształtowała szczególny tryb zawierania umów między rządzącymi a rządzonymi. Począwszy od XIV wieku przedstawiciele stanu szlacheckiego (najliczniejszego w państwach europejskich tamtej doby) w drodze umów uzyskiwali… Read More ›

Europa szczególnej troski

Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski, adwokat, działacz opozycji demokratycznej w PRL, senator I, II, III, IV, VI i VII kadencji, członek Trybunału Stanu Europę dnia dzisiejszego nęka najazd migracyjny, zagrożenie terroryzmem, zachwianie poczucia bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych i wewnętrznych, pogłębiające się dysproporcje równowagi budżetowej, przewaga korporacyjno-bankowych wpływów nad interesami poszczególnych państw członków… Read More ›