Recommended Articles

The Manifesto of Ventotene (1941)

In 1941, the anti-Fascist activists Ernesto Rossi and Altiero Spinelli, placed under house arrest on the Italian island of Ventotene, draw up a manifesto for a free and united Europe.  Nowadays over the main entrance to the EU Headquarters in… Read More ›

What Is Going On In Poland?

By Matthew Tyrmand At the end of October a new Polish government was ushered in having won a mandate to govern unilaterally without coalition partners for the first time in the post-1989 modern era. The election was won definitively by… Read More ›

Media vs. Democracy

The case of Poland.       Maria Szonert Binienda, Esq.     The case of Poland demonstrates that today the media abandoned their informative function and instead became the key propaganda weapon in the hybrid warfare of our times…. Read More ›

ROK 2016 ŁAD CZY CHAOS

Piotr Ł.J. Andrzejewski Przewodniczący Podkomisji Źródeł Prawa Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego   Naszym obowiązkiem dzisiaj jest odbudowa polskiego kapitału nie tylko ekonomicznego, ale zwłaszcza i przede wszystkim duchowego i politycznego. Przynależność do określonej wspólnoty realizuje się poprzez identyfikację z jej… Read More ›

Stała łączność między Polonią a Polską

Skoro mniejszość niemiecka w Polsce ma zagwarantowany udział w najwyższym polskim organie przedstawicielskim, Sejmie, czas najwyższy, aby Polonia posiadała go również. W pierwszym etapie powinno być wybranych czterech przedstawicieli Polonii: jeden z Australii, Ameryki Południowej i Północnej, jeden z Wielkiej Brytanii, Francji i Europy Południowej,… Read More ›

Where are we going?

Where are we going?     Julius Caesar Marcus Antonius: I thrice presented him a kingly crown,  Which he did thrice refuse: was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious; Poles elected a Jew as the President, Aleksander Kwasniewski, and another… Read More ›

What kind of Union does Poland want?

By Witold Waszczykowski   Poland fought long and hard against foreign occupation and against an oppressive communist regime to achieve its current solid democratic order. Yet its new government, barely two months in office after winning a convincing democratic mandate,… Read More ›