Wywiad z Zygmuntem Staszewskim, delegatem na I Zjazd NSZZ Solidarność

 Categories: Communist Poland, History of Poland