7.3 C
Los Angeles
March 4, 2021
Announcements

History of Poland – Announcement

December 13, 2021, marks the 40th anniversary of the imposition of Martial Law in Poland by the communist regime of General Jaruzelski. At the end of March 2021, we will announce the 2021 Competition on the History of Poland that will honor the heroes of the Solidarity Movement repressed by the communist regime.

Please visit this page for the Announcement of the 2021 Competition on the History of Poland in April 2021.

Read more information

1 comment

Avatar
Tadeusz Kasprzak February 19, 2021 at 11:43 pm

Według mojego, skromnego rozeznania dotyczącego Stanu Wojennego w Polsce, narzuconego Narodowi 13 grudnia 1981 przez reżim generała Jaruzelskiego, do dzisiejszego dnia żyje w Polsce bardzo wiele osób, które zachowało się wtedy bohatersko i zasługuje na naszą pamięć i specjalne wyróżnienie. Ponieważ nie mieszkałem wtedy w Polsce, moja opinia pozbawiona jest osobistego doświadczania bezprawia i szykan w narzucanym wtedy bestialskiego, zniewalaniu narodu. Ponieważ bezpośredni sprawcy, egzekutorzy i świadomi kolaboranci Stanu Wojennego, do dzisiejszego dnia nie zostali za to pociągnięć do odpowiedzialności, ta niezagojona rana na historii naszego Narodu, nadal się jątrzy i tylko z upływem dalszych lat oraz odejściem do wieczności tych wszystkich, wyżej wymienionych sprawców, ma szansę się zabliźnić.
Moimi, żyjącymi bohaterami, którzy zasługują na to miano są małżonkowie: Państwo Joanna i Andrzeja Gwiazdowie oraz Krzysztof Wyszkowski. Do dzisiejszego dnia są oni nadal pośrednio szykanowani i za sprawą nadal niezlustrowanego wymiaru niesprawiedliwości, pozbawieni należnego im szacunku i uznania ich zasług.

Reply

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy