Interview with Karol Tendera, Polish prisoner of Auschwitz concentration camp. Polonia Institute exclusive. In Polish.

Karol Tendera 1:  Wojna. Aresztowanie. Wywóz na roboty przymusowe do Hanover. Ucieczka. Ponowne aresztowanie. AUSCHWITZ.

Karol Tendera 2: Birkenau

Karol Tendera 3: Powrót do Auschwitz. By żyć.

Karol Tendera 4: Ponowny wywóz do Niemiec. Po wojnie.

Karol Tendera 5: Wybrałem Polskę!

 Categories: History of Poland, WWII